Import z Chin do Europy przez Nowy Jedwabny szlak – szansą dla Polski?

Chiny to aktualnie jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy partner handlowy dla Unii Europejskiej, w tym Polski. Według szacunków Eurostatu, średni obrót handlowy Państwa Środka ze Starym Kontynentem wynosi ponad miliard Euro dziennie! Dodatkowo kolejowy transport kontenerów z Chin rozwija się z roku na rok.

Fala wznosząca importu i eksportu

W 2017 roku, jak wynika z danych Głównego Urzędu Celnego ChRL, wymiana gospodarcza Polski i Chin przekroczyła 21 miliardw USD. Oczywiście dominuje import z Chin (~18 miliardów USD), jednak na fali wznoszącej jest też polski eksport – 3.3 miliarda USD, co jest najwyższym wynikiem w historii. Co roku ta wartość rośnie nawet o kilkanaście procent, dlatego import z Chin może okazać się dobrym pomysłem na biznes.

PKP się przygotowuje

PKP mocno przygotowuje się na planowany wzrost przewozów transgranicznych m.in. w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. PKP Cargo  plan jest modernizacja terminala kontenerowego. W Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze, który stoi właśnie na Nowym Jedwabnym Szlaku. Oprócz Małaszewicz, w Polsce jeszcze Łódź i Pruszków zajmują się transportem kolejowym towarów z Chin.

Transport koleją to przyszłość?

Jak pisaliśmy we wcześniejszym artykule, korzystanie z transportu kolejowego jest ciekawą i przyszłościową alternatywą dla transportu lotniczego i morskiego. Kolejowy transport kontenerów z Chin jako gałąź logistyki rozwija się w bardzo szybkim tempie. Faktycznie, jest znacząco droższy od transportu kontenerów drogą morską, jednak w najbliższym czasie przewiduje się, że ceny znacząco spadną i przybliżą się do cen transportu morskiego.

Jeżeli ceny będą podobne to transport kolejowy może zdecydowanie wyprzedzić inne sposoby pod względem stosunku ceny do czasu i bezpieczeństwa transportu. Problemem może stać się jednak przepustowość terminali oraz różnica w standardzie szerokości torów kolejowych. Standard chiński i europejski to 1435 mm a w Rosji i na Białorusi wynosi 1520 mm. Remonty torowisk mogą zatem znacznie wpływać na opóźnienia pociągów z kontenerami z Chin.

 

nowy jedwabny szlak

China HURT - hurtownia artykułów po 4zł